CONDICIONS GENERALS

1. Identificació i activitat de la societat

El titular i responsable del domini www.gaudibarcelonashop.com és l'Associació Gaudi i Barcelona Club d'Internet, amb domicili social en C/Provençals, 72. Barcelona-08019.

Dades de contacte de Gaudi i Barcelona Club d'Internet: tel. (+34) 937 541 601 - email: orders@gaudiclub.com

2. Descripció de www.gaudibarcelonashop.com

www.gaudibarcelonashop.menges un servei digital interactiu operat per Gaudi i Barcelona Club d'Internet, on els usuaris poden trobar continguts, productes i serveis relacionats amb Antoni Gaudí i la Ciutat de Barcelona.

3. Prestació dels serveis per Gaudi i Barcelona Club d'Internet

La prestació dels serveis de Gaudi i Barcelona Club d'Internet a través de www.gaudibarcelonashop.com és de caràcter gratuït i lliurement revocable sense que afecti la resta de condicions generals.

Gaudi i Barcelona Club d'Internet rebutja la responsabilitat al fet que hi hagi peu per la mala utilització dels continguts i es reserva el dret a actualitzar-los, restringir-los o eliminar-los de manera transitòria o definitiva quan consideri oportú. Així mateix, Gaudi i Barcelona Club d'Internet comunicarà a l'usuari, sempre que sigui previsible, qualsevol interrupció del servei que es pogués produir per l'actualització o millora dels serveis, manteniment dels mateixos o per causes alienes.

4. Drets i obligacions de l'usuari.

L'usuari s'obliga, sent únic responsable, a utilitzar els serveis oferts per Gaudi i Barcelona Club d'Internet d'acord amb la llei, les presents condicions generals i les seves actualitzacions segons les normes de la bona fe, moral i ordre públic generalment acceptades.

L'usuari no tindrà cap dret a reclamar indemnització de cap mena (directa o indirecta) per interrupcions temporals o suspensió definitiva dels serveis, bé per causes pròpies o alienes.

5. Propietat intel·lectual

Tots els continguts de www.gaudibarcelonashop.com en forma de textos, codi font, disseny gràfic, animacions i imatges així com marques, noms comercials i altres denominacions queden subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial de Gaudi i Barcelona Club d'Internet o de tercers i emparats per la llei.

Sota cap supòsit, l'accés als serveis de Gaudi i Barcelona Club d'Internet suposa la renúncia, transmissió, cessió o llicència total o parcial d'aquests continguts a tercers, ni confereix cap dret d'utilització, traducció, alteració, adaptació, explotació, còpia, distribució o comunicació pública dels mateixos sense la prèvia i expressa autorització de Gaudi i Barcelona Club d'Internet o del tercer titular dels drets afectats. En cap cas està autoritzada (i serà perseguida) la reproducció total o parcial de les dades i continguts als quals es tingui accés en www.gaudibarcelonashop.com o s'utilitzessin contraposant la legislació vigent en matèria de propietat industrial o intel·lectual.

6. Enllaços (links)

Gaudi i Barcelona Club d'Internet no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en pàgines web de tercers que incloguin un enllaç cap a www.gaudibarcelonashop.com. Així mateix, tampoc assumeix la responsabilitat sobre el contingut de les pàgines a les quals s'accedeixi a través d'enllaços (links) inclosos en www.gaudibarcelonashop.com. Els enllaços cap a pàgines web de tercers continguts en www.gaudibarcelonashop.com tenen finalitat merament informativa i en cap cas suposa recomanació sobre aquests.

Qualsevol usuari que desitgi incloure dins de la seva pàgina web un enllaç cap al domini www.gaudibarcelonashop.com o a les pàgines que el componen, haurà de notificar-lo prèviament a Gaudi i Barcelona Club d'Internet. Queda absolutament prohibida la inclusió de continguts o prestació de serveis en webs de tercers que poguessin suposar un perjudici per a la imatge de Gaudi i Barcelona Club d'Internet. L'Associació es reserva el dret unilateral a prohibir, limitar, o exigir la cancel·lació dels enllaços que apuntin al domini www.gaudibarcelonashop.com, quan així ho estimi convenient, mitjançant simple comunicació al titular de la pàgina web, sense que en cap concepte estigui obligat a abonar cap mena de compensació per aquest motiu.

7. Modificacions.

La data d'última actualització dels continguts en www.gaudibarcelonashop.com pot ser sol·licitada per l'usuari enviant un e-mail a orders@gaudiclub.com

Gaudi i Barcelona Club d'Internetpodrá modificar o actualitzar les presents Condicions Generals, que seran publicades en www.gaudibarcelonashop.com, sense necessitat de qualsevol altra notificació addicional als usuaris de la pàgina web.

8. Legislació i jurisdicció aplicable.

Gaudi i Barcelona Club d'Internet i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur o legislació aplicable que pogués correspondre'ls, se sotmeten a la legislació de dret comú espanyola i a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, tret que la legislació aplicable determini de manera imperativa un altre fur o legislació diferent.

9. Consentiment de l'usuari.

L'usuari declara haver llegit les presents condicions generals, acceptant i autoritzant, plena i expressament, tot el que es disposa en cadascuna d'elles cada vegada que accedeixi a www.gaudibarcelonashop.com o utilitzi els seus serveis.

PROCÉS DE COMPRA A LA BOTIGA

Realitzar la comanda

Per a realitzar una comanda en www.gaudibarcelonashop.com: selecciona els productes que desitgis comprar, a continuació, accedeix a la cistella de la compra on podràs confirmar les característiques de la teva comanda i procedir a la compra.

Cistella de compres

En la cistella li donem tota la informació de la teva comanda: productes seleccionats, preu unitari i preu total.

Tramitació de la comanda

Una vegada finalitzat el procés de selecció d'articles, es passa a l'apartat de confirmació de la comanda, en el qual se sol·licita al client que empleni el formulari amb les seves dades personals. Després en una altra pantalla es pot veure el resum de la comanda amb els costos d'enviament desglossats. L'últim pas serà accedir al servidor segur del nostre banc per a efectuar el pagament amb targeta o altres mètodes de pagament, de forma totalment segura.

Preus i disponibilitat de productes

Els preus i la disponibilitat dels productes de la botiga Gaudí Barcelona Shop són vàlids excepte fi d'existències o error tipogràfic.

Les comandes s'atendran per rigorós ordre de recepció, d'acord amb l'Article 9 de la Llei de Comerç Minorista.

En cas de finalitzar les existències d'un producte sol·licitat, es cancel·larà la comanda del client previ avís – exceptuant els casos en què sigui impossible contactar amb ell – i se li proposarà un producte de prestacions i característiques similars.

Impostos

Els preus indicats porten l'IVA inclòs. Si les comandes tenen com a destí un país fora de la Unió Europea aquest IVA serà exclòs en el procés de compra, una vegada expressada l'adreça i país de lliurament.

Duanes

El destinatari és l'importador i haurà de complir amb totes les lleis i reglaments del país de destinació. Les ordres enviades fora de la UE poden estar subjectes a impostos d'importació, drets de duana i els honoraris percebuts pel país de destinació. El destinatari d'un enviament internacional pot estar subjecte a aquests impostos d'importació, drets de duana i taxes, que s'apliquen una vegada que l'enviament arriba país del destinatari. Els càrrecs addicionals per al despatx de duana s'han de complir pel beneficiari; Gaudí Barcelona Shop no té control sobre aquests càrrecs, ni es pot predir el que poden ser. Les polítiques duaneres varien molt de país a país; vostè ha de posar-se en contacte amb la seva oficina de duanes locals per a més informació. Quan es requereixen els procediments de despatx de duana, pot causar retards més enllà de les nostres estimacions de lliurament d'originals

POLÍTICA DE PRIVACITAT

El tractament de les dades personals i l'enviament de comunicacions per mitjans electrònics estan ajustats a la normativa establerta en la Llei orgànica 15/1999,13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (B.O.E 14/12/1999; d'ara endavant LOPD) i en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (BOE 12/07/2002).

Cookies

L'òptima funcionalitat de la botiga Gaudí Barcelona Shop es basa en la utilització de cookies, per la qual cosa és recomanable que el teu navegador accepti cookies. Les cookies són petites peces d'informació que necessitem per a conèixer els interessos dels nostres clients i que no contenen cap mena d'informació personal.

Protecció de Dades Personals

Gaudi i Barcelona Club d'Internet garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i així, d'acord amb l'article 5 de la LOPD informa sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que els usuaris de www.gaudibarcelonashop.com decideixin de manera expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar aGaudi i Barcelona Club d'Internet les dades personals que li són sol·licitats en la pàgina web, en efectuar qualsevol consulta mitjançant l'enviament de formularis de petició d'informació. Tret que específicament s'estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades requerides en els formularis que estiguin indicats com a camps obligatoris. L'usuari haurà d'emplenar els formularis amb dades veritables, exactes, complets i actualitzats, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l'emplenament dels formularis amb dades falses, incomplets o no actualitzats.

D'aquesta manera, l'usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents en l'empresa i al tractament automatitzat dels mateixos per a les finalitats de les sol·licituds que efectuï el navegador a través del formulari de sol·licitud d'informació, que és l'únic punt d'entrada d'informació de caràcter personal.

Gaudi i Barcelona Club d'Internet ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigides en la legislació vigent de protecció de dades personals, instal·lant i implantant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles. Alhora es compromet al compliment de la seva obligació de deure de secret de les dades personals i del seu deure de guardar-los i adoptarà totes les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l'estat de la tecnologia.

En relació a les dades enviades per l'usuari, aquest podrà exercitar en qualsevol moment els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició d'acord amb el que s'estableix en la LOPD i altra normativa aplicable a aquest efecte, dirigint-se a Gaudi i Barcelona Club d'Internet mitjançant un correu electrònic a orders@gaudiclub.com, per escrit a Gaudi i Barcelona Club d'Internet, C/Provençals, 72. 08019 Barcelona, fent constar sempre la identitat de l'usuari, o bé accedint ala fitxa personal a través d'https://www.gaudibarcelonashop.com/es/autenticacion?back=my-account

Utilització de les dades facilitades

Gaudi i Barcelona Club d'Internet utilitza la informació subministrada durant el procés de registre, les promocions o els arxius de registre per a realitzar estudis interns sobre les dades demogràfiques, interessos i comportament dels nostres usuaris. La informació s'utilitza per a entendre'ls i servir-los millor. Aquest estudi es recopila i analitza en conjunt.

Així mateix, en un futur i si no ens dius el contrari, podràs rebre per qualsevol mitjà informació i publicitat d'altres empreses espanyoles o de la Unió Europea relacionades amb els sectors de Jardineria, Reg, Flores, Gespa, Golf, Esport, Aeronàutica, Telecomunicacions, Editorial, Cultura, Art, Cuina, Arquitectura, Bricolatge, Ecologia, Oci, Passatemps, Animals, Esoterisme, Jocs, Formació, Gran consum, Automoció, Energia, Aigua, ONG, Consultoria, Medicina, Mobiliari, Alimentació, Col·leccionisme, Música, Vídeos, Viatges, Botiga de joguines, Financer, Drogueria i Neteja i Assegurances. Igualment podràs rebre ofertes comercials d'altres empreses juntament amb els nostres paquets.

Qui recull la informació?

Quan et trobes en el lloc www.gaudibarcelonashop.com et sol·licitem dades personals, compartiràs la informació només amb Gaudi i Barcelona Club d'Internet.

Amb qui comparteix Gaudí Green Garden les meves dades?

Gaudi i Barcelona Club d'Internet no revelarà dades personals a cap tercer, tret que concorri un dels supòsits en els quals es permet per la legislació vigent aquesta revelació. A continuació, es descriuen algunes de les formes en què les teves dades poden comunicar-se a tercers d'acord amb tot l'anterior.

Compres: Si realitzes una compra a la botiga Gaudi Barcelona Shop, la informació que s'obtingui de la teva visita i de contacte s'enviarà a les empreses encarregades de la distribució, per a poder enviar-te la teva compra. La informació de la teva targeta de crèdit sempre resideix en els servidors del nostre banc associat, per la qual cosa Gaudi i Barcelona Club d'Internet no té en cap moment aquesta informació. Amb això pretenem que les transaccions siguin segures.

Gaudi i Barcelona Club d'Internet no té cap responsabilitat sobre les polítiques d'aquestes empreses.

Ofertes: De tant en tant, se't brindarà l'oportunitat de rebre materials o ofertes especials d'altres empreses o entitats. Si acceptes aquesta oferta, consents en què Gaudi i Barcelona Club d'Internet comparteixi el teu nom i adreça de correu electrònic amb les esmentades empreses o entitats.

Dades de les empreses associades i dades en Agregats: Segons els acords de confidencialitat, Gaudi i Barcelona Club d'Internet pot contrastar la informació de l'usuari amb les dades d'altres empreses, sempre que aquest contrast d'informació es realitzi de forma en què les dades personals es trobin dissociats o, en tot cas, el contrast es realitzi d'acord amb la legislació aplicable. Gaudi i Barcelona Club d'Internet també difon les estadístiques agregades dels usuaris (per exemple, el 35% dels nostres usuaris són dones) per a descriure els nostres serveis als possibles socis, anunciants i altres, i en els casos que marqui la llei. En tals casos, les teves dades seran dissociades, de tal forma que no resultis identificable.

Altres: Així mateix, consent en què utilitzem la informació del teu perfil quan això pugui servir per a identificar, localitzar o realitzar accions legals contra els qui infringeixin les Condicions del servei de Gaudi i Barcelona Club d'Internet o causin danys o interfereixin (intencionadament o no) en els drets de Gaudi i Barcelona Club d'Internet o les seves propietats, altres usuaris de Gaudi i Barcelona Club d'Internet o de qualsevol altre que pugui resultar perjudicat per aquestes activitats o quan això sigui lícit per raons legals, administratives o d'una altra índole.

Gaudí & Barcelona Shop