Gaudí & Barcelona Shop

AVÍS LEGAL

CONDICIONS GENERALS

1. Identificació i activitat de la societat
El titular i responsable del domini www.gaudiclub.com és l'Associació Gaudi i Barcelona Club d'Internet, amb domicili social a Hort del Bisbe, 85. 08350-Arenys de Mar, Barcelona. Tel. (+34) 937 541 601 - e-mail: orders@gaudiclub.com

2. Descripció de www.gaudibarcelonashop.com
gaudibarcelonashop.com és un servei digital interactiu operat per Gaudi i Barcelona Club d'Internet, on els usuaris poden trobar continguts, productes i serveis relacionats amb Antoni Gaudí i Barcelona.

3. Prestació dels serveis per Gaudi i Barcelona Club d'Internet
La prestació dels serveis de  Gaudi i Barcelona Club d'Internet a través de www.gaudibarcelonashop.com és de caràcter gratuït i lliurement revocable sense que afecti a la resta de condicions generals.
Gaudi i Barcelona Club d'Internet rebutja la responsabilitat que hi hagi peu per la mala utilització dels continguts i es reserva el dret a actualitzar-los, restringir o eliminar-los de manera transitòria o definitiva quan consideri oportú. Així mateix  Gaudi i Barcelona Club d'Internet comunicarà a l'usuari, sempre que sigui previsible, qualsevol interrupció del servei que es pogués produir per l'actualització o millora dels serveis, manteniment dels mateixos o per causes alienes.

4. Drets i obligacions de l'usuari.
L'usuari s'obliga, i és únic responsable, a utilitzar els serveis oferts per Gaudi i Barcelona Club d'Internet d'acord amb la llei, les presents condicions generals i les seves actualitzacions segons les normes de la bona fe, moral i ordre públic generalment acceptades.
L'usuari no tindrà cap dret a reclamar indemnització de cap tipus (directa o indirecta) per interrupcions temporals o suspensió definitiva dels serveis, bé per causes pròpies o alienes.

5. Propietat intel.lectual
Tots els continguts de www.gaudibarcelonashop.com en forma de textos, codi font, disseny gràfic, animacions i imatges així com marques, noms comercials i altres denominacions queden subjectes als drets de propietat intel lectual i industrial de Gaudi i Barcelona Club d'Internet o de tercers i emparats per la llei.
Sota cap supòsit, l'accés als serveis de  Gaudi i Barcelona Club d'Internet suposa la renúncia, transmissió, cessió o llicència total o parcial d'aquests continguts a tercers, ni confereix cap dret d'utilització, traducció, alteració, adaptació, explotació, còpia, distribució o comunicació pública dels mateixos sense la prèvia i expressa autorització de  Gaudi i Barcelona Club d'Internet o del tercer titular dels drets afectats. En cap cas està autoritzada (i serà perseguida) la reproducció total o parcial de les dades i continguts als que es tingui accés en www.gaudibarcelonashop.com o s'utilitzaran contraposant la legislació vigent en matèria de propietat industrial o intel lectual.

6. Enllaços (links)
Gaudi i Barcelona Club d'Internet no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en pàgines web de tercers que incloguin un enllaç cap www.gaudibarcelonashop.com. Així mateix, tampoc assumeix la responsabilitat sobre el contingut de les pàgines a les quals s'accedeixi a través d'enllaços (links) inclosos en www.gaudibarcelonashop.com. Els enllaços cap a pàgines web de tercers continguts en www.gaudiclub.com tenen finalitat merament informativa i en cap cas suposa recomanació sobre els mateixos.
Qualsevol usuari que desitgi incloure dins de la seva pàgina web un enllaç cap al domini www.gaudibarcelonashop.com o a les pàgines que el componen, haurà de notificar prèviament a Gaudi i Barcelona Club d'Internet.
Queda absolutament prohibida la inclusió de continguts o prestació de serveis en webs de tercers que puguin suposar un perjudici per a la imatge de Gaudi i Barcelona Club d'Internet.
Gaudi i Barcelona Club d'Internet es reserva el dret unilateral de prohibir, limitar, o exigir la cancel dels enllaços que apuntin al domini www.gaudibarcelonashop.com, quan així ho consideri convenient, mitjançant simple comunicació al titular de la pàgina web, sense que sota cap concepte estigui obligat a pagar cap tipus de compensació per aquest motiu.

7. Modificacions.
La data d'última actualització dels continguts en www.gaudibarcelonashop.com pot ser demanada per l'usuari enviant un correu electrònic a orders@gaudiclub.com
Gaudi i Barcelona Club d'Internet podrà modificar o actualitzar les presents Condicions Generals, que seran publicades en www.gaubarcelonashop.com, sense necessitat de qualsevol altra notificació addicional als usuaris de la pàgina web.

8. Legislació i jurisdicció aplicable.
Gaudi i Barcelona Club d'Internet i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur o legislació aplicable que pogués correspondre'ls, es sotmeten a la legislació de dret comú espanyola ia la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, llevat que la legislació aplicable determini de forma imperativa un altre fur o legislació diferent.

9. Consentiment de l'usuari.
L'usuari declara haver llegit les presents condicions generals, acceptant i autoritzant, plena i expressament, tot el que disposa en cadascuna d'elles cada vegada que accedeixi a www.gaudibarcelonashop.com o utilitzi els seus serveis.

PROCÉS DE COMPRA A LA BOTIGA

Fer la comanda
Per fer una comanda a la botiga Gaudí Barcelona Shop: selecciona els productes que vulguis comprar, a continuació accedeix a la cistella de la compra on podràs confirmar les característiques de la teva comanda i procedir a la compra.

Cistella de compres
En la cistella li donem tota la informació de la teva comanda: productes seleccionats, preu unitari i preu total.

Tramitació de la comanda
Una vegada finalitzat el procés de selecció d'articles, es passa a l'apartat de confirmació de la comanda, en el qual es demana al client que ompli el formulari amb les seves dades personals. Després en una altra pantalla es pot veure el resum de la comanda amb les despeses d'enviament desglossats. L'últim pas serà accedir al servidor segur del nostre banc per efectuar el pagament amb targeta, de forma totalment segura.

Preus i disponibilitat de productes
Els preus i la disponibilitat dels productes de la botiga Gaudí Barcelona Shop són vàlids excepte fi d'existències o error tipogràfic. Les comandes s'atendran per rigorós ordre de recepció, d'acord amb l'article 9 de la Llei de Comerç Minorista.
En cas de finalitzar les existències d'un producte demanat, es cancel.la comanda del client previ avís - exceptuant els casos en què sigui impossible contactar amb ell - o se li proposarà un producte de prestacions i característiques similars.

Impostos
Els preus indicats són amb lIVA inclòs. Si les comandes tenen com a destinació un país fora de la Unió Europea aquest IVA serà exclòs durant el procés de compra, una vegada expressada la direcció i el país de lliurament.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

El tractament de les dades personals i l'enviament de comunicacions per mitjans electrònics estan ajustats a la normativa establerta en la Llei Orgànica 15/1999, 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE 14/12/1999, en endavant LOPD ) i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (BOE 12/07/2002).

Cookies
L'òptima funcionalitat de la botiga Gaudí Barcelona Shop es basa en la utilització de cookies, pel que és recomanable que el teu navegador accepti cookies. Els cookies són petites peces d'informació que necessitem per conèixer els interessos dels nostres clients i que no contenen cap tipus d'informació personal.

Protecció de Dades Personals
Gaudi i Barcelona Club d'Internet garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de caràcter personal, i així, d'acord amb l'article 5 de la LOPD informa sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que els usuaris de www.gaudibarcelonashop.com decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar a Gaudi i Barcelona Club d'Internet les dades personals que li són demanats a la pàgina web, en fer qualsevol consulta mitjançant l'enviament de formularis de petició de informació. Llevat que específicament s'estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades requerides en els formularis que estiguin indicats com a camps obligatoris. L'usuari haurà d'emplenar els formularis amb dades veritables, exactes, completes i actualitzades, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l'emplenament dels formularis amb dades falses, incompletes o no actualitzades.

D'aquesta manera, l'usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents en l'empresa i al tractament automatitzat dels mateixos per a les finalitats de les sol licituds que efectuï el navegador mitjançant el formulari de sol licitud de informació, que és l'únic punt d'entrada d'informació de caràcter personal.

Gaudi i Barcelona Club d'Internet ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits en la legislació vigent de protecció de dades personals, instal.lant i implantant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració , accés no autoritzat i altres riscos possibles. Alhora es compromet al compliment de la seva obligació de deure de secret de les dades personals i del seu deure de guardar-los i adoptarà totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia.

En relació a les dades enviades per l'usuari, aquest podrà exercitar en qualsevol moment els seus drets d'accés, rectificació, cancel.lació i, si escau, oposició d'acord amb el que estableix la LOPD i altra normativa aplicable a l'efecte, dirigint-se a Gaudi i Barcelona Club d'Internet mitjançant un correu electrònic a orders@gaudiclub.com, ó per escrit a Gaudi i Barcelona Club d'Internet, Hort del Bisbe, 85. 08350-Arenys de Mar, Barcelona, fent constar sempre la identitat de l'usuari, o bé entrant a la fitxa personal a través d'https://www.gaudibarcelonashop.com/ca/authentication?back=my-account

Utilització de les dades facilitades
Gaudi i Barcelona Club d'Internet utilitza la informació subministrada durant el procés de registre, les promocions o els arxius de registre per a realitzar estudis interns sobre les dades demogràfiques, interessos i comportament dels nostres usuaris. La informació s'utilitza per entendre'ls i servir millor. Aquest estudi es recopila i analitza en conjunt.

Així mateix, en un futur i si no ens dius el contrari, podràs rebre per qualsevol mitjà informació i publicitat d'altres empreses espanyoles o de la Unió Europea relacionades amb els sectors de Jardineria, Reg, Flors, Gespa, Golf, Esport, Aeronàutica, Telecomunicacions , Editorial, Cultura, Art, Cuina, Arquitectura, Bricolatge, Ecologia, Oci, Passatemps, Animals, Esoterisme, Jocs, Formació, Gran consum, automoció, Energia, Aigua, ONG, Consultoria, Medicina, Mobiliari, Alimentació, Coleccionisme, Música, vídeos, Viatges, Joguines, Financer, Drogueria i Neteja i Assegurances. Igualment podràs rebre ofertes comercials d'altres empreses juntament amb els nostres paquets.

Qui recull la informació
Quan et trobes en el lloc www.gaudibarcelonashop.com et demanem dades personals, compartiràs la informació només amb Gaudi i Barcelona Club d'Internet.

Amb qui comparteix l'Associació Gaudí & Barcelona Club d'Internet meves dades
Gaudi i Barcelona Club d'Internet no revelarà dades personals a cap tercer, llevat que es doni un dels supòsits en què es permet la legislació vigent aquesta revelació. A continuació es descriuen algunes de les formes en que les teves dades poden comunicar a tercers d'acord amb tot l'anterior.

Compres: Si fas una compra a la botiga Gaudi Barcelona Shop, la informació que s'obtingui de la teva visita i de contacte s'enviarà a les empreses encarregades de la distribució, per poder enviar la teva compra. La informació de la targeta de crèdit sempre resideix en els servidors del nostre banc associat, de manera que Gaudi i Barcelona Club d'Internet no té en cap moment aquesta informació. Amb això pretenem que les transaccions siguin segures.

Gaudi i Barcelona Club d'Internet no té cap responsabilitat sobre les polítiques d'aquestes empreses.

Ofertes: De tant en tant, se't donarà l'oportunitat de rebre materials o ofertes especials d'altres empreses o entitats. Si acceptes l'oferta, consents que Gaudi i Barcelona Club d'Internet comparteixi el teu nom i adreça de correu electrònic amb les esmentades empreses o entitats.

Dades de les empreses associades i dades en Agregats: Segons els acords de confidencialitat, Gaudi i Barcelona Club d'Internet pot contrastar la informació de l'usuari amb les dades d'altres empreses, sempre que aquest contrast d'informació es faci de forma en què les dades personals es troben dissociats o, en tot cas, el contrast es faci d'acord amb la legislació aplicable. Gaudi Green Garden també difon les estadístiques agregades dels usuaris (per exemple, el 35% dels nostres usuaris són dones) per descriure els nostres serveis als possibles socis, anunciants i altres, i en els casos que marqui la llei. En aquests casos, les teves dades seran dissociades, de manera que no resulti identificable.

Altres: Així mateix, consents que utilitzem la informació del teu perfil quan això pugui servir per identificar, localitzar o realitzar accions legals contra els que infringeixin les Condicions del servei de Gaudi i Barcelona Club d'Internet o causin danys o interfereixin (intencionadament o no) en els drets de Gaudi i Barcelona Club d'Internet o les seves propietats, altres usuaris de Gaudi i Barcelona Club d'Internet o de qualsevol altre que pugui resultar perjudicat per aquestes activitats o quan això sigui lícit per raons legals , administratives o d'altra índole.


No products

To be determined Shipping
$ 0.00 Tax
$ 0.00 Total

Check out